Kontakty


Nadační fond Albert

Radlická 117
150 00 Praha 5
Tel: +420 234 004 291
Fax: +420 257 297 555GRANTOVÁ ŘÍZENÍ

Petra Režná
Programový manažer
p.rezna@nadacnifondalbert.cz 
+420 774 091 076

 Linda Srnková

Administrativní koordinátor

l.srnkova@nadacnifondalbert.cz

+420 728791204

 

Eva Nepokojová

ZDRAVÁ 5

Eva Nepokojová
Programový manažer,
public relations
e.nepokojova@nadacnifondalbert.cz
+420 777 210 947

Blanka Lišková

Blanka Lišková
Koordinátor,
administrativní podpora
b.liskova@nadacnifondalbert.cz
+420 777 891 787

 

Dárci


Prostředky na podporu aktivit získává Nadační fond Albert především z prodeje plastových tašek, tzv. „košilek“, které jsou od září 2009 ve všech prodejnách Albert zpoplatněny. Část zisku z každé „košilky“ putuje do Nadačního fondu Albert. Každý zákazník tak má šanci odejít z prodejny s dobrým pocitem a přispět potřebným prostřednictvím odborně vedených projektů.

Novinkou ve vybraných regionech je výtěžek z prodeje kávy a čaje ze specialního automatu - kávomatu. Zisk z prodaného nápoje rovněž putuje Nadačnímu fondu, který je přerozděluje místním neziskovým organizacím.

Projekty Nadačního fondu Albert jsou také podporovány zaměstnanci maloobchodní značky Albert a jednotlivci z řad zákazníků a široké veřejnosti.
 

Jak nás můžete podpořit?


Projekty a aktivity Nadačního fondu Albert můžete podpořit:

  • zakoupením plastové tašky, tzv. „košilky“ s logem našeho fondu, které se prodávají u pokladen supermarketů a hypermarketů Albert
  • zakoupením teplého nápoje v Kávomatu na vybraných prodejnách
  • přímým darem na konto Nadačního fondu Albert, č.ú. 5462482/0800 vedeného u České spořitelny.


Všem dárcům děkujeme.