NADAČNÍ FOND ALBERT, ZDRAVÝ ŽIVOT PRO SPOLEČNOST A POMOC TĚM, KTEŘÍ JI POTŘEBUJÍ.
Nadační fond Albert začal fungovat k 1. září 2009 a jeho úkolem je efektivně naplňovat strategii společenské odpovědnosti značky Albert. Hlavními cíli nadačního fondu jsou dlouhodobá podpora zdravého životního stylu a podpora projektů vzdělávání, integrace a rozvoje sociálně znevýhodněných dětí a dospělých. více...